Sabado, Oktubre 6, 2007

El Dore Mining Corporation, Pinarusahan ng Hukumang Bayan

El Dore Mining Corporation, Pinarusahan ng Hukumang Bayan

Jose Buenaobra
Spokesperson, NPA Bicol (Romulo Jallores Command)
Oktubre 06, 2007

Ipinatupad ng mga pulang mandirigma ng Armando Catapia Command-BHB Camarines Norte ang utos ng hukumang bayan na patigilin ang operasyon ng mapanirang pagmimina at parusahan ang El Dore Mining Corporation sa Sityo Nalisbitan sa Barangay Domagmang sa bayan ng Labo, Camarines Norte nitong Oktubre 4.

Nag-isyu ng Order ang Hukumang Bayan na kumpiskahin ang mga kagamitan ng El Dore Mining Corporation, at wasakin ang mga mayor na pasilidad nito para maparalisa at matigil ang mapanirang operasyon nito. Layunin ng pamamarusa ng hukumang bayan na palayasin ang El Dore Mining Corporation na malawakang sumisira sa kalikasan at kabuhayan ng mamamayan at malakihang nandarambong sa ating yamang mineral. Ilinilinaw ng RJC-Bikol na hindi ang patakaran sa rebolusyonaryong pagbubuwis ang batayan ng pamamarusa sa El Dore Mining Corporation.

Nauna nang nagpahayag ang CPP-NPA-NDF sa rehiyon na hahadlangan nito ang lahat ng proyekto ng dayuhang pagmimina sa Bikol. Parurusahan ng hukumang bayan, sa pamamagitan ng Bagong Hukbong Bayan, ang mga dayuhang kumpanya, kabilang ang mga kasabwat nilang malalaking kumprador, na malawakang sumisira sa kalikasan at pumipinsala sa buhay, kabuhayan, at ari-arian ng mamamayan.

Ang aksyong ito ng BHB ay tugon din sa militarisadong kalagayan ng komunidad na nakapaligid sa mining site ng El Dore Mining Corporation. Ang tahasang paggamit nito ng armadong pamumwersa para mapalayas ang mga nakatira sa paligid ng mining site ay labis na nakapinsala sa kabuhayan ng mamamayan at patuloy na nagdulot ng takot at pangamba sa mga taumbaryo.

Mahigpit na ipinatutupad sa saklaw na teritoryo ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang patakaran nito laban sa operasyon ng malakihang dayuhang pagmimina na mapangwasak sa kalikasan at pumipinsala sa buhay, kabuhayan, at ari-arian ng mamamayan.

Laging nakahanda ang Bagong Hukbong Bayan sa Bikol na ipagtanggol ang kalikasan at natitirang likas-yaman ng rehiyon at parusahan ang mga korporasyong dayuhan at lokal na lumalabag sa patakarang ito.

Mariing kinukundena ng buong rebolusyonaryong kilusan ang pagmamayabang ng rehimeng Arroyo sa walang-kahihiyang paglalako at malakihang pagbebenta nito ng ating kalupaan at yamang mineral sa mga dayuhang korporasyon. Ito ay lantarang pagpapaubaya ng natitirang likas-yaman ng bansa sa mga dayuhang kumpanya sa pagmimina, sa halip na mapakinabangan ng mamamayan.

http://philippinerevolution.net/statements/el-dore-mining-corporation-pinarusahan-ng-hukumang-bayan

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento